Scott Hahn na Slovensku

KTO JE SCOTT HAHN?

Profesor Scott Hahn je bývalý presbyteriánsky pastor, konvertita a dnes svetoznámy katolícky biblista, teológ a spisovateľ. Od roku 1990 pôsobí na Františkánskej univerzite v Steubenville.

Je zakladateľom a prezidentom St. Paul Center, ktorého poslaním je študovať a vyučovať biblickú teológiu zo srdca Cirkvi. Je autorom mnohých biblických komentárov, kurzov a podcastov o Biblii, viere a Cirkvi.

V slovenskom preklade vyšli napríklad jeho knihy: Baránkova večera; Otec, čo plní sľuby; Kto si, Mária? či Naša Cesta do Katolíckej cirkvi. So svojou manželkou Kimberly majú šesť detí.

PROGRAM NÁVŠTEVY a registrácia

SCOTTOVA TVORBA

ORGANIZÁTORI

SPOLOČENSTVO
LADISLAVA HANUSA

Katolícke akademické spoločenstvo, otvorené pre všetkých ľudí hľadajúcich pravdu, ktoré chce v zmysle odkazu Ladislava Hanusa prispieť k poznávaniu a aktívnemu rozvíjaniu kresťanskej viery a kultúry na Slovensku.

OZ V.I.A.C.

Poslaním OZ V.I.A.C. je služba a pomoc mladým ľuďom pre harmonický a všestranný rozvoj, a pomoc pri rozvíjaní potenciálu ich osobných zručností na samostatné, solidárne, zodpovedné a angažované osobnosti. Tiež pomáha mladým ľuďom v nepriaznivej životnej situácii, v ohrození, sociálnej a hmotnej núdzi k zmene kvality života.

POĎAKOVANIE

Návšteva Scotta a Kimberley Hahnovcov sa realizuje najmä vďaka veľkodušnej podpore Mons. Jozefa Šupu

kto je mons. jozef šupa?

Po emigrácii z komunistického Československa Jozef Šupa vstúpil do armády USA. Neskôr v Ríme vyštudoval za kňaza a následne slúžil ako vojenský kaplán amerického letectva. Po páde komunizmu sa stal poradcom českého ministra obrany, kde založil oddelenie humanitárnej služby v českej armáde. (foto: senior-otrokovice.cz)